ElimuOnline is een digitale lesomgeving op basis van het nationale curriculum van Kenia waarmee docenten hun onderwijs kunnen verrijken en verbeteren.

Op ElimuOnline kun je het volgende vinden:

Content per vak: voor elk vak van het nationale curriculum bieden we relevante en praktisch toepasbare content aan.

Digitale vaardigheden: voor docenten en schoolhoofden bieden we cursussen aan waarmee ze hun digitale vaardigheden vergroten.

Algemene onderwijsinformatie: op elimu.online verzamelen we relevante beleidsstukken, persberichten en richtlijnen over het onderwijs in Kenia voor het schoolmanagement.

Digitaal het onderwijs ondersteunen

Via ElimuOnline wordt relevante en praktische informatie voor docenten en schoolhoofden eenvoudig beschikbaar. Docenten worden ondersteund met materialen die aansluiten bij het nationale curriculum. We leggen hierbij de nadruk op de praktische toepasbaarheid van kennis. Door het aanbieden van zelfontwikkelde “experience sheets” bieden we docenten ideeën om de theoretische curriculum kennis via experimenten in de klas aanschouwelijk te maken. Deze experimenten kunnen worden uitgevoerd zonder digitale hulpmiddelen. Docenten bereiden zich hiermee ook voor het het “Competence Based Curriculum” dat de komende jaren in Kenia wordt uitgerold.

Voor schoolhoofden bieden we cursussen aan die hen helpen bij de implementatie van digitale lesmiddelen. Daarnaast hebben we een repository gecreëerd waarin relevante beleidsstukken en -richtlijnen staan. In de praktijk blijkt die informatie niet makkelijk beschikbaar voor alle scholen.

Alle content in ElimuOnline is gebaseerd op het

Nationale curriculum

Onderwijzers in Kenia volgen het nationale curriculum dat leidt tot het centrale examen. Leerlingen presteren beter als theoretische kennis in de praktijk wordt gebracht, daarnaast is de interesse voor vakken groter als er gebruik wordt gemaakt van digitale lesmiddelen. Via ElimuOnline bieden we docenten hiervoor realistische mogelijkheden.

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential