Ondersteun een project

Verschillende projecten

We hebben verschillende onderwijsprojecten in een aantal landen.  U kunt daaraan financieel bijdragen. Dat stelt ons in staat om onze activiteiten uit te breiden. Zo draagt u direct bij aan meer impact. Op deze pagina staat een overzicht van onze projecten.

Eenmalig of terugkerend

DEAN blijft voor langere tijd betrokken bij scholen om zo een maximaal effect te sorteren. Wij zijn blij met eenmalige financiële bijdrages maar het is ook mogelijk om bijvoorbeeld elk jaar een CLASSworks project op een nieuwe school mogelijk te maken. Op die manier draagt u bij aan de continue opschaling van ons programma.

Productontwikkeling

Voor onze projecten ontwikkelen we eigen oplossingen als bestaande niet volstaan. Denk hierbij aan onze ElimuPi server of de ElimuLab projectdagen. Voor deze, vaak eenmalige, kosten zijn bijdragen van harte welkom.

Bijdragen via hardware

U kunt ons ook ondersteunen door uw afgeschreven hardware door ons te laten verwerken. De restwaarde van uw hardware komt dan ten goede aan onze onderwijsprojecten.

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential