Hardware donaties

Beter onderwijs in Afrika

Door uw afgeschreven hardware aan DEAN te doneren draagt u bij aan de verbetering van digitaal onderwijs op Afrikaanse scholen. Dit is van cruciaal belang voor het perspectief en de kwaliteit van leven van een nieuwe generatie jonge mensen en het heeft een positief sociaal-economisch effect.

Hoe werkt het?

De marktwaarde van uw hardware is belangrijk.

We sturen uw hardware niet naar Afrika. De restwaarde investeren we in onderwijsverbeteringen zoals de aanschaf van educatieve hardware, trainingen en ondersteuning van docenten of productontwikkeling. U ontvangt hierover een verslag dat u kunt gebruiken in uw communicatie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Data veiligheid

Vanzelfsprekend is de veiligheid van uw data van het hoogste belang.

SiSo verwerkt alle hardware. Zij hebben jarenlange ervaring met veilige datavernietiging in een gecontroleerde verwerkingsketen. Gecertificieerde Blancco software wordt gebruikt om alle datadragers te wissen.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het doneren van hardware.

SiSo biedt haar diensten gratis aan en draagt zo bij aan een optimalisatie van de opbrengsten voor DEAN. Bij een verwachte opbrengsten van minder dan € 500 vragen we een bijdrage in de transportkosten.

Hoe werkt PC-Donatie?

We vragen u contact met ons op te nemen via het online formulier en basale informatie te geven over de hardware die u wilt doneren. Wij gebruiken deze informatie om de verwachte opbrengsten in te schatten voordat we het proces ingaan.

SiSo neemt contact met u op over de praktische zaken rondom de verwerking en spreekt met u een datum af voor het transport. Na verwerking ontvangt u een gedetailleerd rapport over de datavernietiging en de gerealiseerde opbrengsten.

Jaarlijks rapporteren we over de besteding van de opbrengsten in ons jaarverslag en de gerealiseerde impact. Daarnaast kunnen we u voorzien van projectfoto’s die u kunt gebruiken voor uw in- of externe communicatie.

Ja! Ik heb interesse in het hardware donatie programma.

Partners

Onderstaande organisaties hebben recentelijk hardware gedoneerd.

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential