Vaak gestelde vragen over het milieu thema binnen onze projecten

Een overzichtelijke site om uw CO2 voetafdruk te berekenen is van het klimaatplein.

DEAN ondersteunt scholen in Oost-Afrika bij het verbeteren van hun onderwijs door de inzet van digitale lesmiddelen en de introductie van nieuwe lesvormen. Doel hiervan is om leerlingen beter voor te bereiden op hun toekomst en kansen te creëren. Een belangrijk aspect is dat leerlingen hun theoretische kennis in de praktijk leren toe te passen. DEAN begeleidt docenten hierbij. Dit doen we onder andere door themadagen waarop de leerlingen praktisch aan de slag gaan en zo verschillende 21e-eeuwse vaardigheden en competenties opdoen.

We hebben voor het thema “milieu” gekozen omdat we van mening zijn dat milieubewustzijn cruciaal is om de huidige en toekomstige maatschappij leefbaar te houden. Het milieu thema biedt eindeloze mogelijkheden om digitale lesmiddelen in te gebruiken in combinatie met de bestaande vakken zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en landbouw. Het planten van bomen als onderdeel van dit lesprogramma draagt bij aan de vergroening van de schoolomgeving en blijft een onderdeel van de lessen vormen.

Het planten van bomen is nodig om de aarde leefbaar te houden. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in onderwijs en voorlichting om er voor te zorgen dat nieuwe generaties duurzamer keuzes maken en zich bewuster zijn van de impact die ze hebben op de omgeving. Van uw CO2 compensatie doen we beide.

Voor elke 400 euro organiseren we een themadag op een middelbare school in Kenia als onderdeel van ons lopende digitale onderwijsprogramma. Hiermee bereiken we gemiddeld 30 leerlingen. Als onderdeel van deze dag worden er 50 bomen geplant.

Inmiddels weten we behoorlijk waar we op moeten letten bij het planten van bomen en welke soorten geschikt zijn. Wij worden hierin actief geadviseerd en ondersteund door Africa Wood Grow waarmee we een samenwerkingsverband zijn aan gegaan. Africa Wood Grow plant al sinds 2010 bos aan in Kenia en heeft alle benodigde kennis en ervaring.

We planten zoveel mogelijk bomen bij scholen als praktisch haalbaar is. Dit is afhankelijk van de ruimte rondom de school.

Aanvullend worden er bomen geplant in een herbebossingsproject in Kenia van Africa Wood Grow.

Door onze samenwerking met Africa Wood Grow kunnen we het aantal geplante bomen garanderen. Wanneer de ruimte rondom een school niet toereikend is, dan plant Africa Wood Grow aanvullend bomen in hun herbebossingsproject in Kenia.

De hoeveelheid CO2 compensatie van 22 kg per boom per jaar is een gemiddelde. De opname verschilt per boomsoort en is afhankelijk van de levensduur, lokatie en groei van de bomen.

De ervaring leert dat de eerste twee jaar na het planten van de boom cruciaal zijn. We garanderen dat de bomen die worden geplant deze eerste twee belangrijke jaren overleven. Voor bomen die het niet redden worden nieuwe aangeplant. Met de scholen is overeengekomen dat zij de bomen blijvend verzorgen. DEAN en Africa Wood Grow bezoeken alle scholen regelmatig om hierop toe te zien. De bomen die in het herbebossingproject van Africa Wood Grow worden geplant blijven gegarandeerd 10 jaar staan.

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential