Praktijkdagen

CO2mpensatie en bewustwording

Op praktijkdagen brengen leerlingen hun kennis in praktijk binnen het thema milieu.

Student using tablet during theme day

Hoe werkt het?

Digitaal onderwijs met een milieu thema

Het onderwijs in Kenia toetst feitelijke kennis. Leerlingen leren nauwelijks om deze kennis toe te passen. Ze missen daarmee belangrijke 21e-eeuwse competenties die hen in staat stellen succesvol te zijn in een vervolgstudie of op de arbeidsmarkt. Digitale geletterdheid is één van die noodzakelijke vaardigheden.

DEAN ondersteunt scholen bij de introductie van dit competentiegerichte onderwijs. Onderdeel van die ondersteuning zijn praktijkdagen waarop leerlingen hun kennis in de praktijk leren toepassen. Als thema is gekozen voor ‘ het milieu’ omdat we van mening zijn dat milieubewustzijn ook tot de 21e-eeuwse competenties behoort.

Tijdens de praktijkdagen planten leerlingen bomen rondom de school. U kunt uw CO2 voetafdruk compenseren door één of meerdere praktijkdagen te sponsoren.

Impact praktijkdagen

sinds september 2019

273

leerlingen

12

docenten

6

scholen

186

bomen

4092

kg CO2 per jaar

Hoe werkt CO2mpensatie?

Een praktijkdag op een school kost 400 euro. Aan een praktijkdag nemen 30 kinderen deel die 50 bomen planten. Elke boom compenseert gemiddeld 22 kg CO2 per jaar.

U kunt voor elk bedrag bijdragen en op die manier CO2 compenseren. Van elke bijdrage ontvangt u een certificaat waarin staat hoeveel CO2 u heeft gecompenseerd. Doneer direct via onderstaande link of vindt aanvullende informatie vindt u op de “vaak gestelde vragen” pagina.

Compenseer nu!

Ik wil graag meer informatie.

1 + 1 = ?

Milieubewustzijn als competentie

Wij zijn van mening dat milieubewustzijn behoort tot de 21e-eeuwse vaardigheden omdat het leerlingen bewust maakt van de gevolgen van hun keuzes. In de huidige, maar zeker de toekomstige maatschappij worden milieuaspecten steeds belangrijker en is het noodzakelijk dat we verantwoordelijker gaan handelen.

Door het milieu als thema te gebruiken om digitale geletterdheid en 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen dragen we bij aan dit milieubewustzijn. Bovendien zorgen we voor een direct zichtbaar resultaat door een vergroening van de schoolomgeving. Dit zorgt voor een aangenamer omgeving met meer schaduw, minder wind en stof. Op termijn leveren de bomen ook eetbare vruchten op als aanvulling op de schoollunches.

Eenentwintigse-eeuwse vaardigheden

Eenentwintigste-eeuwse vaardigheden, of 21st century skills, zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Het gaat om vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid.

De vaak gebruikte term ‘digitale geletterdheid’ is een combinatie van vaardigheden als computational thinking, ict-basisvaardigheden, mediawijsheid en informatievaardigheden.

  • Leerlingen werken in een groep en met een tablet aan de uitvoering van opdrachten.

  • Leerlingen werken in een groep en met een tablet aan de uitvoering van opdrachten.

  • DEAN brengt de te planten bomen naar de school.

  • Leerlingen planten bomen.

  • Leerlingen planten bomen.

  • Een mooi resultaat na gedane arbeid.

Africa Wood Grow

Africa Wood Grow

DEAN werkt samen met Africa Wood Grow. Zij hebben veel ervaring met herbebossing en vergroening in Kenia. Africa Wood Grow adviseert DEAN over de aanplant van bomen bij de scholen. Daarnaast verzorgen zij de aanplant van bomen in een herbebossingsproject in Kenia als aanvulling op de bomen die bij scholen geplant worden.

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential