ElimuCode

(Elimu is Swahili voor onderwijs)

Een codeerbootcamp voor jongeren om  computervaardigheden en -kennis te ontwikkelen en 21e-eeuwse vaardigheden als probleemoplossend vermogen, kritisch denken en samenwerken

Met ElimuCode ontwikkelen we:

Coding skills: deelnemers leren de basis van coderen. Een vaardigheid die in toenemende mate gevraagd wordt op de arbeidsmarkt.

21e-eeuwse vaardigheden: problemen oplossen, samenwerken, kritisch denken en communicatie.

Digitale vaardigheden: algemene digitale vaardigheden zoals het gebruik van internetbronnen en verschillende applicaties.

Coderen als vaardigheid

Door te leren programmeren ervaren jongeren dat het belangrijk is om fouten te maken. Je leert de feedback te gebruiken om het programma te verbeteren. Je leert er ook van om kritisch naar je eigen creatie te kijken en waar nodig fouten te verbeteren. Dit zijn vaardigheden die breder toepasbaar zijn en in Kenia geen integraal onderdeel van het schoolsysteem.

Naast bovenstaande 21e-eeuwse vaardigheden vergroot het kunnen programmeren ook je kansen op de arbeidsmarkt en ontdekken jongeren de mogelijkheden en de optie om er je werk van te maken.

ElimuCode is ontwikkeld door

Unesco en Moringa School

Na een samenwerking met Moringa School heeft DEAN in 2019 het SPOC (Secondary school Practical Open-source Curriculum) programma van Moringa School overgenomen en voortgezet onder de naam ElimuCode. Het initiële programma is door ons aangevuld waardoor er meer aandacht is voor de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden en algemene computervaardigheden.

Nieuwsbericht over het SPOC programma uit 2017.

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential