Diensten en producten

Lab activiteiten

Elk ElimuLab verzorgt de volgende activiteiten, zowel op het ElimuLab of, op verzoek, op een schoollocatie.

Management workshops

Vele schoolhoofden vragen om informatie over en begeleiding bij de introductie van digitaal onderwijs, 21ste-eeuws onderwijs en hun rol in dit veranderingsproces. Tijdens seminars en workshops identificeren en bespreken we belangrijke aandachtsgebieden. Iedere deelnemer kiest relevante gebieden om ze toe te passen op school.

Demonstraties

Regelmatig demonstreren we nieuwe producten. We gaan in op de werking en toepassing en bieden de mogelijkheid om persoonlijk te testen en ervaren.

Workshops

  • De rol van de docent; didactiek
  • 21st century skills
  • Apps en content voor het onderwijs
  • Digitale instrumenten in het onderwijs
  • STEAM toepassingen binnen het onderwijs

Masterclasses

Een netwerk van gelieerde professionals met verschillende achtergronden geven workshops in relevante onderwijskundige onderwerpen, de arbeidsmarkt, technologie, didactiek, onderwijsmanagement en gerelateerde onderwerpen voor schoolbestuurders, docenten, ouders en studenten.

Co-creatie sessies

Tijdens co-creatie sessies zoomen we in op specifieke uitdagingen binnen de schoolomgeving om op een iteratieve manier tot innovatieve ideeën en oplossingen te komen die door de deelnemers toepasbaar zijn in hun werkomgeving.

Educatieve hardware

  • Draagbare hardware zoals laptops en tablets
  • Server oplossingen voor het onderwijs
  • Educatieve hardware: LittleBits & Arduino

Activiteiten op locatie

Onderwijs projecten op scholen

We kunnen uw school ondersteunen in de succesvolle implementatie van digitaal onderwijs door samen het juist klimaat te scheppen waarin alle bepalende factoren voor succes benoemd en belegd zijn. Op dit moment ondersteunen we meer dan 450 scholen in Oost-Afrika met advies, hard- en software, ondersteuning, digitale content en opleiding voor docenten.

Life-skill projecten op locatie

Op locaties waar geen permanente of betrouwbare infrastructuur is bieden we de mogelijkheid om te komen met een complete draagbare klasomgeving die alle functionaliteit biedt en op vrijwel iedere locatie inzetbaar is.

Ons life-skill programma met ‘Community-Based Organisations’ in de sloppenwijken van Nairobi is hiervan een goed voorbeeld. Soortgelijke projecten met dezelfde of andere onderwerpen kunnen we invullen voor andere plekken en doelgroepen.

On-site & In-service training and coaching

Putting all the knowledge and skills acquired during our different teacher training modules into practice is sometimes a challenge, but crucial for real change and impact.

We regularly visit teachers in their classrooms for in-service training and on-site support; providing encouragement and confirmation, pinpointing areas of improvement and organizing ad-hoc workshops based on the classroom observations.

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential