Onder de noemer ElimuLab verzorgen we digitaal onderwijs in diverse vormen die allemaal het doel hebben om praktische vaardigheden op te doen en 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen

Enkele inspirerende voorbeelden

Leerlingen ontwikkelen milieubewustzijn en werken aan praktische oplossingen rondom de school

Jongeren leren programmeren om zo kun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en praktische 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen

Besluitvormers informeren zichzelf grondig over de impact en verantwoordelijkheden die gepaard gaan met een onderwijstransitie

Docenten doen ervaring op met digitale lesmiddelen, ontdekken nieuwe didactische methodiek en ontwikkelen 21e-eeuwse vaardigheden

Studenten krijgen toegang tot digitale instrumenten en diensten, kunnen spelen, uitvinden en creëren, leren door te doen, zichzelf verbazen & uitdagen

Partner voor het onderwijs

Door regelmatig ElimuLab activiteiten te organiseren ondersteunen we onderwijsorganisaties bij hun transitie naar een nieuw onderwijsmodel waarin digitale lesmiddelen, competentie gebaseerd leren, de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden en het kunnen toepassen van kennis een plaats krijgen.

CLASSworks

Alle activiteiten tijdens de ElimuLabs zijn gebaseerd op

STEAM en 21st-century skills

Onderwijs in Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics (STEAM) is cruciaal omdat deze elementen terugkomen in vrijwel elk aspect van ons leven. Voor de toekomst perspectieven van studenten en de ontwikkeling van een innovatief sociaal-economisch klimaat zijn STEAM vaardigheden een voorwaarde. Met name in combinatie met 21st-century skills zoals creativiteit, samenwerken, probleem oplossend vermogen, aanpassingsvermogen en digitale vaardigheden.

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential