Support netwerk

Opbouw van een lokaal ondersteunend netwerk voor digitaal onderwijs.