Support netwerk

Opbouw van een lokaal ondersteunend netwerk voor digitaal onderwijs.

Regelmatige ondersteuning

De ervaring leert dat de succesvolle integratie van digitale leermiddelen gebaat is bij regelmatige ondersteuning op vele vlakken. Technische ondersteuning, coaching in de klas voor docenten en training aan docenten zijn belangrijke aspecten waarin op continue basis voorzien moet worden om succesvol gebruik van digitale leermiddelen te faciliteren.

Dienstverleners

Om deze diensten te kunnen leveren is een netwerk van dienstverleners nodig. Met een netwerk dat dicht genoeg is kunnen realistische reactietijden en voldoende kennis van de lokale structuren en gebruiken worden gegarandeerd en is er een basis voor een betaalbare en duurzame ondersteuning aan scholen.

 

DEAN gaat zo’n netwerk in Oost-Afrika vormgeven om zo de verder integratie van digitaal onderwijs mogelijk te maken. Dit project omvat het selectieproces van lokale partners, de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagement systeem, een opleidings- en coachingsprogramma voor partners en de ontwikkeling van een levensvatbaar  en duurzaam “social-business” model.

Project partners

 

Project updates

 

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential