ElimuLabs

Geef kinderen een stevig fundament voor de toekomst

Continue betrokken

De ervaring leert dat de succesvolle integratie van digitale leermiddelen en stapsgewijze verandering in het onderwijs op het gebied van STEM & 21st century skills gebaat is bij continue ondersteuning. Management ondersteuning bij het maken van de juiste keuzes, coaching in de klas voor docenten, inspiratie & opleiding van docenten en technische ondersteuning zijn belangrijke aspecten waarin op continue basis voorzien moet worden. In en vanuit onze ElimuLabs gaan we deze betrokkenheid vorm en inhoud geven.

Impact en bereik

Eind 2019 zijn er minimaal 3 ElimuLabs in Kenia die jaarlijks 60 scholen begeleiden bij onderwijsverbeteringen

Kenia

Regio

194.200

Budget

84.275

Gedekt

Uw ondersteuning is gewenst!

ElimuLab

Een ElimuLab is een plek van waaruit we allerlei onderwijskundige activiteiten organiseren voor schoolhoofden, docenten, ouders en leerlingen. Alle activiteiten zijn erop gericht om scholen te faciliteren bij het verbeteren en verbreden van hun onderwijs, gericht op de STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) vakken en het ontwikkelen van 21st century skills (competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst). We doen dit door middel van workshops en trainingen voor docenten, visie ontwikkeling met schoolhoofden, life-skill trainingen op locatie voor leerlingen, coaching in de klas, demonstraties van digitaal educatief onderwijsmateriaal, implementaties van digitale infrastructuren op scholen en soortgelijke activiteiten.

Samenwerkingen

DEAN gaat de ElimuLabs opzetten met lokale partners. Zij zullen de dagelijkse activiteiten van de ElimuLabs organiseren voor de onderwijssector in hun regio. DEAN zorgt voor de facilitatie van deze partners met de ontwikkeling van diensten & producten, opleiding en ondersteuning. Een deel van die ondersteuning wordt verzorgd door een netwerk van gespecialiseerde partners op het gebied van educatieve content, STEM-producten of hardware. Wij zorgen voor een optimale afstemming van dit aanbod voor de lokale onderwijssector via de ElimuLabs en begeleiden scholen in het gebruik ervan.

Project partners

 

Project updates

 

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential