Digitaal onderwijs in Tanzania

Introductie van digitale leermiddelen op vier lagere scholen in Tanzania.