Digitaal STEM onderwijs in Tanzania

Introductie van digitale leermiddelen op lagere scholen in Tanzania.