Vacatures

DEAN verwelkomt graag gemotiveerde professionals.

 

Training team

Verbeteringen in het onderwijs worden gedragen door goed-opgeleide docenten. DEAN ontwikkelt continue trainingen en workshops voor docenten in Oost-Afrika. We zoeken hiervoor versterking van ervaren trainingsontwikkelaars, trainers of docenten. Onze huidige focus ligt op STE(A)M onderwijs en 21st-century skills en de toepassing binnen het primaire en secondaire onderwijs in Oost-Afrika.

Wanneer je gemotiveerd bent om, als vrijwilliger, een bijdrage te leveren aan onze missie, dan nodigen we je graag uit om contact met ons op te nemen.

 1. Ontwikkel nieuwe trainingsmethodiek voor vakdocenten op lagere en middelbare scholen in Kenia en Tanzania op het gebied van 21st-century skills.
 2. Ontwikkel nieuwe trainingsmethodiek voor vakdocenten op lagere en middelbare scholen in Kenia en Tanzania op het gebied van STE(A)M.
 3. Ontwikkel trainingsmateriaal en workshops voor docenten.
 4. Onwikkel train-the-trainer workshop en materialen.

Context

Je werkt samen met medewerkers van DEAN en partners in Nederland en Afrika. We verwachten dat je vanuit huis kunt werken met regelmatige contactmomenten in Nederland. Een bezoek aan Kenia voor kennisoverdracht aan ons team van trainers is een optie.

 

Bestuursleden

DEAN zoekt twee nieuwe bestuursleden.

Het bestuur van DEAN heeft plek voor nieuwe leden met een inspirerende, frisse blik. Het bestuur komt 8-10 maal per jaar bijeen om te spreken over de strategie, project uitvoering, financiën en andere relevante onderwerpen. Het bestuur heeft een formele verantwoordelijkheid maar we gebruiken de vergaderingen bovenal voor het maken van nieuwe plannen en om elkaar te inspireren. Verwacht geen formele bijeenkomst met een rigide agenda.

We zijn op zoek naar twee nieuwe leden die geloven in digitaal onderwijs, een passie hebben voor sub-Sahara Afrika en bereid zijn bij te dragen aan de vergroting van het effect van onze activiteiten. We kijken daarnaast uit naar een bestuurslid met een financiële achtergrond en een lid dat ervaring heeft met digitaal onderwijs om de ervaring van de huidige leden te complementeren.

 

Technisch team

We ontwikkelen een betaalbare, modulaire, draagbare en veelzijdige technische oplossing die lesgeven op alle denkbare locaties mogelijke moet maken, onafhankelijk van de aanwezige infrastructuur. De eerste versie van deze ElimuPi is gereed en wordt gebruikt in Afrika. Maar natuurlijk is er een lijst met functionele wensen die we graag toe willen voegen. En daarvoor zoeken we ondersteuning op de volgende gebieden.

 1. Linux expert, om de functionaliteit van de Raspberry server uit te breiden
 2. Webserver expert, om de gebruikte lokale webfunctionaliteit verder te ontwikkelen
 3. 3G/4G expert, om de internet toegang te optimaliseren
 4. Wifi expert, om de wifi connectiviteit te optimaliseren
 5. Voedingsexpert om een slimme oplossing te ontwikkelen voor het schakelen tussen een batterij (power bank) en netstroom

Experts die op vrijwillige basis willen bijdragen op een van bovengenoemde gebieden nodigen we van harte uit om contact op te nemen.

 1. Ontwikkel een ontwikkelingspad voor de volgende versies van de ElimuPi
 2. Draag, binnen jouw vakgebied, bij aan de ontwikkeling van de ElimuPi
 3. Schrijf heldere documentatie over de geïmplementeerde oplossingen

Context

Je werkt samen met medewerkers van DEAN en partners in Nederland en Afrika. We verwachten dat je vanuit huis kunt werken met regelmatige contactmomenten in Nederland.

 

Industrieel ontwerper

DEAN ontwikkelt een modulaire technische onderwijsoplossing die ingezet kan worden op alle denkbare locaties; de ElimiPi, gebaseerd op een RaspberryPi. Het is onze wens om al deze modules op een werkbare en logische manier onder te brengen in een draagbare, veilige en stevige behuizing die geschikt is voor de inzet in Afrika en bij voorkeur ook lokaal geproduceerd kan worden.

Wij zijn op zoek naar iemand die ons in dit ontwikkelproces kan adviseren, begeleiden en bij voorkeur ook de expertise heeft om het ontwerp vorm te geven. Ben je industrieel ontwerper of heb je vergelijkbare relevante ervaring en ben je gemotiveerd om, op vrijwillige basis, bij te dragen aan de missie van DEAN? Neem dan contact met ons op!

 

Online marketing team

DEAN is afhankelijk van de betrokkenheid van partners om de gewenste impact te bereiken. Om ons bereik te vergroten en meer mensen te informeren over en te betrekken bij onze projecten, zijn we op zoek naar versterking van ons marketing en communicatie team.

Hou je van schrijven, ben je bedreven in het gebruik van social media, webdesign of het samenstellen van korte filmpjes? En gemotiveerd om op vrijwillige basis een bijdrage te leveren aan DEANs missie? Neem dan contact met ons op!

 1. Onderhouden van onze social media kanalen met relevante content
 2. Onderhouden van onze website
 3. Samenstellen van korte filmpjes over ons werk (op basis van bestaand materiaal)
 4. Bewerken van foto materiaal
 5. Ontwikkelen van een marketing/communicatie strategie

Context

Je werkt samen met medewerkers van DEAN en partners in Nederland en Afrika. We verwachten dat je vanuit huis kunt werken met regelmatige contactmomenten in Nederland.

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential