Uitbreiding CLASSworks

CLASSworks in Tanzania is uitgebreid met vier nieuwe lagere scholen

“We are happy we can start using this hardware in the classrooms in Tanzania.”

In samenwerking met FT Kilimanjaro is het CLASSworks programma op vier lagere scholen in Tanzania gestart. Gedurende een week zijn docenten getraind in het gebruik van digitale content en tablets in de klas. Alle scholen hebben twintig tablets ontvangen en onze ElimuPi, een server met een gigantische hoeveelheid educatieve content die te benaderen is zonder dat daarvoor een internetverbinding nodig is.

We begeleiden de docenten gedurende een periode van minimaal 2 jaar. De eerste training is er vooral op gericht docenten vertrouwd te maken met de apparatuur en het vinden van content. In eerste instantie zullen ze die in hun bestaande lessen inpassen. Tijdens de vervolgtrainingen komt er steeds meer nadruk te liggen op nieuwe onderwijsmethodes en competentie gericht onderwijs. Deze opbouw zorgt ervoor dat de docenten stap voor stap hun onderwijs moderniseren.

Na de eerste plenaire trainingsdagen gaan we gezamenlijk de klas in. Ondersteund door DEAN geven de docenten hun eerste lessen waarbij gebruik gemaakt wordt van de tablets en digitale content. Voor de meeste leerlingen is dit de eerste keer dat ze (letterlijk) in aanraking komen met technologie. Naast enorme opwinding, zorgt dat voor een hoop vragen. Vragen die docenten nog niet altijd weten te beantwoorden. Een belangrijke les is dat we aangeven dat ze best tegen leerlingen kunnen zeggen dat ze dit zelf ook moeten uitzoeken. Mochten ze daar niet uitkomen dan is het DEAN team altijd per WhatsApp beschikbaar voor hulp. Voor docenten is het aangeven dat je iets niet weet ongekend en spannend, maar ook als een opluchting.

Meer weten?

Gerelateerde posts

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential