Nog meer content

“De nieuwste versie van de ElimuPi bevat nog meer educatieve content!”

Er is een nieuwe versie van de ElimuPi beschikbaar. Deze versie, die gebaseerd is op de Raspberry Pi 4, bevat nu nog meer educatieve content dan de vorige versie. De nieuwe content bestaat uit animaties, videos, simulaties, quizzen en oefeningen. We hebben de content gerangschikt op basis van de curriculum vakken van Kenia zodat deze makkelijk te gebruiken is door de vakdocenten.

Het is nu ook mogelijk geworden om per school klassen aan te maken met een docent en leerlingen. De docent heeft dan de mogelijkheid om lessen te maken en die beschikbaar te maken voor de gehele klas, een groepje leerlingen of zelfs op individueel niveau. Hiermee kan de docent leerlingen op hun eigen niveau lesstof aanbieden.

Vanaf nu worden alle nieuwe CLASSworks scholen met deze nieuwe versie uitgerust. De bestaande scholen krijgen de komende periode een upgrade zodat ook zij gebruik kunnen maken van deze nieuwe mogelijkheden.

Meer weten?

Gerelateerde posts

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential