Uitbreiding Tanzania

Op drie nieuwe lagere scholen gaan we digitaal onderwijs introduceren.

“We are happy we can start using this hardware in the classrooms in Tanzania.”

In samenwerking met FT Kilimanjaro gaan we op drie lagere scholen in Tanzania digitaal onderwijs introduceren. Dit is een uitbreiding op de bestaande samenwerking waarbinnen we sinds 2016 drie lagere scholen begeleiden. Het succes van deze projecten heeft geleid tot deze opschaling. In de komende maanden krijgen de drie lagere scholen de beschikking over een draagbare infrastructuur, worden docenten getraind in het gebruik van de content en nieuwe didactische methodes. Daarna begeleiden we de scholen ten minste twee jaar met klasbezoeken, ondersteuning op afstand en regelmatige follow-up trainingen.

Meer weten?

Gerelateerde posts

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential