Training docenten van 3 lagere scholen

Afgelopen week heeft DEAN Kenya een vervolgtraining voor docenten van 3 lagere scholen in Tanzania gegeven als onderdeel van een CLASSworks programma dat in 2017 is gestart. De vervolgtrainingen en coaching in de klas is belangrijk voor de professionele ontwikkeling van de docenten. Tijdens elke training worden er nieuwe digitale lesmethoden geïntroduceerd en is er volop ruimte voor reflectie en coaching in de klas. Hiermee houden en verkrijgen de docenten het zelfvertrouwen om hun onderwijs te innoveren met gebruik van tablets en digitale content.


Dit CLASSworks programma voeren we uit in opdracht van en in samenwerking met FT Kilimanjaro, een lokale NGO. Zij werken al langer in deze regio en hebben ons gevraagd om op een drietal scholen digitaal onderwijs te introduceren. Een mooie samenwerking die zijn vruchten afwerpt in de vorm van betere schoolresultaten en een hogere waardering voor de exacte vakken door de leerlingen.

Meer weten?

Gerelateerde posts

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential