Positieve evaluatie

Succesvolle eerste fase van het digitale wiskunde project in Tanzania.

“We have seen a lot of improvement from the way student relate to
us, the tablet is not only solving the mathematics challenges in our
school but also how we relate to one another.”, teacher

De eerste fase van het digitale wiskunde project op drie lagere scholen in Tanzania is zeer positief ontvangen door leerkrachten en leerlingen. Het gebruik van de tablets, de educatieve materialen en vooral het didactische model werden erg gewaardeerd.

Tijdens deze eerste fase hebben we docenten getraind in het gebruik van tablets en digitale content. Voor de meeste docenten was dit de eerste kennismaking met deze technologie. Niettemin, de mogelijkheden werden omarmd en uitgebreid ontdekt. We hebben een didactisch model geïntroduceerd dat minder directief is en wat bouwt op de onderzoekende houding van leerlingen, hen aanmoedigt om te ontdekken en fouten te maken (en daarvan te leren) en te werken in groepen. Zowel de docenten als de leerlingen genoten van deze wijze van onderwijs hetgeen geïllustreerd wordt door onderstaande quotes [sic].

I have noted that all the students want to compete with the tablets to find a solution, I never see this in books but it because the tablet is interactive and they can control the pace of learning”, teacher

Learning has become fun nowadays with the school having tablets we love coming to the school and we love the maths especially multiplication”, pupil.

Het project begon met een workshop voor schoolhoofden, overheids officials en docenten om hen te informeren over de uitgangspunten van dit project en hun belangrijke faciliterende rol. Hierna hebben we de docenten ondergedompeld in een workshop van een week waarin ze leerden te werken met de tablets en wiskunde content. Een aanvullende workshop, een aantal weken later, ging dieper in op de gebruikte didactiek en het leerproces in relatie tot het gebruik van de digitale leermiddelen. Alle docenten zijn vervolgens gedurende een periode van zes maanden gecoacht in het klaslokaal.

Dit project is geïnitieerd door FT Kilimanjaro  en ontwikkeld en uitgevoerd door Viafrica Kenya, FT Kilimanjaro en DEAN.

Want to know more?

Related posts

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential