Ons tweede ElimuLab

Gesitueerd in de slums van Nairobi

“De introductie van 21st Century Skills aan kinderen en docenten”

We gaan een tweede ElimuLab opzetten met Project Elimu in Nairobi. DEAN en Project Elimu hebben daarvoor een Memorandum of Understanding (MoU) getekend op basis van onze gedeelde visie op de noodzaak van de ontwikkeling van 21st Century Skills. Door onze aanpak, netwerken, capaciteit en expertise te delen zijn we ervan overtuigd dat we een grote impact kunnen creëren in het formele en informele onderwijs.

ElimuLab - ProjectElimu - signed MoU

De komende weken gaan we onze eerste projecten concreet inhoud geven. De uitkomsten hiervan presenteren we eind januari aan onze lokale partners tijdens een seminar in Nairobi.

Want to know more?

Related posts

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential