Fantastisch nieuws!

Techforce1  ondersteunt de missie van DEAN en biedt haar technische know-how aan voor de verdere ontwikkeling van de ElimuPi.

“Het is fantastisch om al deze specialisten zich te zien vastbijten in de beoogde verbeteringen.”

Donderdag 17 februari 2022 is de samenwerking afgetrapt met een hackathon. In een tijdsspanne van vier uur hebben vijftien specialisten van Techforce1 aan een aantal technische verbeteringen van de ElimuPi gewerkt.

Een deel van de verbeteringen is gericht op het toegankelijker maken van de code. Met als doel om het eenvoudiger te maken voor andere specialisten (vanuit Techforce1, de Open Source Community of DEAN vrijwilligers) om bij te dragen.
De andere verbeteringen zijn gericht op het gebruik van de ElimuPi-server op scholen in Oost-Afrika. Docenten kunnen dan eigen lessen en accounts voor leerlingen aanmaken, zodat voortgang ook individueel te monitoren is.

Het is fantastisch om al deze specialisten zich te zien vastbijten in de beoogde verbeteringen. Omdat we met ElimuPi uitgaan van een situatie zonder internet, is veel creativiteit en kennis nodig. Met Techforce1 hebben we dat nu in huis!

DEAN is dan ook bijzonder blij dat Techforce1 ervoor gekozen heeft een deel van haar MVO-missie via DEAN in te vullen. We zien uit naar uit een inspirerende samenwerking.

Meer weten?

Gerelateerde posts

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential