Expert blogs

Lees de Engelstalige expert blogs van Julia Strijland waarin ze verslag doet van 3 weken werken in Kenia.