Praktijkopdrachten

Leerlingen brengen theoretische kennis in de praktijk

“Het toepassen van kennis bevordert het begrip en draagt bij aan betere resultaten.”

Vast onderdeel van het CLASSworks programma zijn de ElimuLab praktijkopdrachten. Onder leiding van een docent werken leerlingen een dagdeel aan een aantal opdrachten binnen een thema. Wij hebben gekozen voor het milieu als thema omdat we van mening zijn dat de bewustwording van de invloed van de mens op de natuur onderdeel moet zijn van de 21e-eeuwse vaardigheden. Op dit moment behandelen we daar binnen twee onderwerpen: klimaatverandering en afval.

De leerlingen gebruiken de tablets om op de ElimuPi informatie te zoeken over de onderwerpen, bijvoorbeeld klimaatverandering. Ze gebruiken die informatie om een presentatie te geven aan hun mede leerlingen en om een oplossing voor een probleem te formuleren. Daarna krijgen ze de opdracht om een plan te maken voor het planten van bomen rondom de school en allerlei praktische vragen te beantwoorden. Waar kunnen we de bomen het beste planten? Hoeveel bomen kunnen we kwijt? Hoeveel CO2 compenseren bomen? Hoe moeten we de bomen verzorgen? Enzovoorts.

Gebruikmakend van kennis uit hun curriculum vakken kunnen ze dat soort vragen beantwoorden waarbij ze wel praktisch aan de slag moeten om bijvoorbeeld oppervlaktes te meten en berekenen. Daarnaast gebruiken ze allerlei functies van de tablets voor berekeningen, een onderhoudsschema of om informatie te vinden, waardoor ze hun digitale vaardigheden ontwikkkelen.

Deze toepassing van kennis is belangrijk omdat dit een van de grootste zorgen is van werkgevers. Zij geven in een onderzoek van de werkgeversorganisatie in Kenia aan dat schoolverlaters hun kennis niet goed kunen toepassen en allerlei praktische sociale en digitale vaardigheden missen. Via onze ElimuLab praktijkdagen laten we docenten ervaren dat het toepassen van kennis bijdraagt aan een beter begrip en betere scores tijdens het examen. Tegelijkertijd verkleinen we de afstand tussen schoolkennis en de toepassing in de praktijk.

Meer weten?

Gerelateerde posts

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential