Programmeer bootcamp in Kibera

Een nieuwe ElimuCode bootcamp voor jongeren uit de slums van Nairobi

“The beauty of coding is we can use the same line of thinking to solve days to day life problems. One code at a time” – Neema

Afgelopen week hebben 15 jongeren uit Kibera, Nairobi’s grootste slum, deelgenomen aan ElimuCode. Tijdens een intensieve bootcamp van 5 dagen hebben de jongeren geleerd hoe ze zelf een website kunnen bouwen. Naast de praktische computervaardigheden, was er veel aandacht voor belangrijke vaardigheden zoals samenwerken, problemen oplossen, creativiteit en kritisch denken. Vaardigheden die op vele vlakken toepasbaar zijn. Getuige ook de volgende quotes van deelnemers.


The beauty of coding is we can use the same line of thinking to solve days to day life problems. One code at a time” – Neema

I am happy that I attended the coding boot camp, I have learnt coding skills, 21st-century skills and also expanded my network and net worth” – Maimuna

Tijdens deze bootcamp hebben we ons eigen nieuwe onderwijsplatform ElimuOnline in gebruik genomen. ElimuOnline is een Leer Management Systeem (LMS) waarin we al onze trainingen online beschikbaar hebben gemaakt. We gebruiken het platform tijdens plenaire trainingen, maar ook als blended onderwijsvorm waarbij deelnemers (deels) vanuit huis of een andere lokatie werken.

Deze bootcamp is uitgevoerd in samenwerking met Human Needs Project en Kibera Town Center.

Meer weten?

Gerelateerde posts

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential