Bewustwording en klimaatactie

Samen met communities en leerlingen gaan we 30.000 bomen planten

“Vergroening is effectiever als het hand in hand gaat met bewustwording van de noodzaak”

In de ruim twintig jaar dat DEAN werkzaam is in de Kilimanjaro regio in Tanzania is het effect van klimaatverandering voor iedereen zichtbaar door de besneeuwde top van de Kilimanjaro die aan het verdwijnen is. Naast de mondiale processen die hierop van invloed zijn is ook de lokale ontbossing van grote invloed op het lokale klimaat en de waterhuishouding. Samen met Shambadarasa gaan we om die reden een herbebossingsproject uitrollen.

We gaan beginnen met het aanplanten van 30.000 bomen langs rivieroevers, op communityland en rondom scholen. Onder leiding van een boswachter gaan we met bewoners van de lokale communities en leerlingen van scholen de bomen planten. Onderdeel van dit project is een voorlichtingstraject waarmee we bewustwording kweken voor de goede zorg voor de natuur. We doen dit op basis van de ElimuLab praktijkdagen die DEAN al een aantal jaar uitvoert met scholen. De onderliggende idee is dat bewustzijn over jouw invloed op je omgeving onderdeel moet zijn van andere 21e-eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, creativiteit, probleemoplossende vermogen, enzovoorts. Dit bewustzijn is nodig om verantwoorde keuzes te maken en de natuur waar mogelijk te herstellen.

De eerste financiering is toegezegd door de Triodos bank en we hopen de komende weken toezeggingen te krijgen voor het totale budget.

Meer weten?

Gerelateerde posts

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential