De rol van schoolhoofden

Actieve ondersteuning van docenten is cruciaal voor het slagen van een project.

“Ik ben me nu bewust van mijn belangrijke rol in dit veranderingsproces.”

Vast onderdeel van elk CLASSworks project zijn bijeenkomsten voor de schoolhoofden. Tijdens deze bijeenkomsten worden de voortgang en de aandachtspunten besproken. Vanuit DEAN benadrukken we op elke bijeenkomst de cruciale rol die de schoolhoofden spelen in het slagen van het project. Zonder duidelijke visie van de schoolleiding is het voor docenten lastig om de juiste keuzes te maken en in de klas te experimenteren met nieuwe lesvormen en de inzet van ICT. Wij helpen de schoolhoofden met het stellen van realistische verwachtingen en benadrukken dat het belangrijk is dat docenten zich gesteund voelen. Samen met de schoolhoofden bespreken we hoe zij dit in kunnen vullen binnen de bestaande hiërarchie.

Meer weten?

Related posts

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential