Co-creatie

Denk mee met DEAN over een nieuw maatschappelijk businessmodel

“Samen met onze partners in Nederland.”

Creëer waarde

Kinderen in Afrika een beter toekomstperspectief geven door middel van goed onderwijs is de missie van DEAN. Om blijvende impact te creëren hanteren we een maatschappelijk businessmodel. Na tien jaar is ons bestaande model toe aan een herziening. Een herpositionering van DEAN en veranderende maatschappelijke omstandigheden liggen hieraan ten grondslag. Met een select aantal experts willen we ons nieuwe businessmodel richting en inhoud geven.

Denk mee

Op woensdag 1 februari gaan we van 18:00 tot 20:30 in Nieuwegein bij De Staffing Groep om de tafel. Ter voorbereiding ontvangen deelnemers achtergrondinformatie die we, waar nodig, zullen toelichten. Vervolgens willen we graag uw input op bestaande ideeën en discussiëren we verder over aanvullende of nieuwe ideeën die op tafel komen. Aan het einde van de avond hopen we voldoende inspiratie te hebben voor een nadere invulling van ons nieuwe maatschappelijke businessmodel.

Wie zoeken we

Heb je ervaring met de ontwikkeling van (maatschappelijke) businessmodellen?
Vindt je het een uitdaging om deze kennis aan te wenden binnen een alternatieve realiteit?
Geloof je in maatschappelijk ondernemen en wil je de missie van DEAN ondersteunen?
Heb je zin en tijd om een paar uur mee te denken, twijfel te zaaien en/of ideeën verder uit te werken?

Meld je dan aan bij Joost Dam via joostdam@dean.ngo.

Want to know more?

Related posts

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential