Twintig nieuwe CLASSworks scholen

“Een enorme blijk van vertrouwen in onze aanpak”

Fantastisch nieuws! Contribute ondersteunt het CLASSworks programma in Kenia door een uitbreiding met twintig nieuwe middelbare scholen mogelijk te maken. Met deze toezegging kunnen we het onderwijs verbeteren voor 15.000 leerlingen. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Onder meer door een extra trainer aan te nemen voor het opleiden en ondersteunen van de docenten.

We voelen ons enorm gesteund door deze toezegging en de uitgesproken erkenning voor onze aanpak. Het sprak het bestuur van Contribute onder andere aan dat scholen een eigen bijdrage doen. Door deze eigen bijdrage is het meedoen aan het CLASSworks programma een bewuste keuze. Dit resulteert in draagvlak en betrokkenheid van de scholen. Uiteindelijk komt dat het resultaat ten goede en is er een gezonde basis voor een duurzame voortzetting van het project.

Wij kijken uit naar een succesvolle samenwerking met Contribute en danken hen voor het getoonde vertrouwen.

Meer weten?

Gerelateerde posts

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential