CLASSworks

Een programma dat al 20 jaar bestaat

“Het gaat om veel meer dan alleen de hardware”

In 2003 implementeerde DEAN, toen nog Viafrica, haar eerste computerlokaal in Tanzania. Sindsdien hebben we gewerkt met honderden scholen in Oost- en West-Afrika. Vanzelfsprekend is er veel veranderd sinds die eerste projecten, maar de basis van het succes van ons CLASSworks programma is ongewijzigd.

De belangrijkste factor is dat de scholen projecteigenaar zijn en zich dat ook voelen. Dat bereiken we onder andere door van elke school een financiële bijdrage te vragen. Daarmee werpen we bewust een drempel op waardoor meedoen aan CLASSworks een bewuste keuze van een school is. Tegelijkertijd is de school hiermee opdrachtgever van DEAN en mag ook eisen stellen aan onze dienstverlening. Graag zelfs.

4-in-balans

De inhoud van het CLASSworks programma is gebaseerd op het 4-in-balans model van Kennisnet. In het kort, Visie, Deskundigheid, Content en Infrastructuur moeten met elkaar in evenwicht zijn om positieve resultaten te bereiken. Wij vullen dat in door met alle schoolhoofden regelmatig kennissessies te beleggen waarin we realistische doelen stellen en we begeleiden de schoolhoofden in de vertaalslag hiervan naar de docenten. De docenten worden minimaal 2 jaar door DEAN begeleid zodat ze voldoende tijd hebben om kennis en ervaring op te doen. Gedurende deze periode verzorgen we regelmatig trainingen, bezoeken we de scholen voor ondersteuning in de klas en organiseren we praktische en inspirerende activiteiten op de school. Op deze manier verrijken de aanwezige educatieve content die is gebaseerd op het nationale curriculum en tablets de lessen. Leerlingen ontwikkelen digitale vaardigheden, krijgen een beter begrip van de schoolvakken en ontwikkelen 21e-eeuwse vaardigheden doordat we nieuwe lesmethodes introduceren.

Different

Het is inspirerend om te merken dat scholen deze aanpak waarderen en omarmen. “You are different” horen we regelmatig terug. En in dit geval als compliment. Different in onze benadering van de scholen, different omdat we langdurig betrokken zijn en different omdat we een gelijkwaardige relatie nastreven.

Met zo’n staat van dienst werd het tijd dat CLASSworks een eigen gezicht krijgt. Met gepaste trots presenteren we daarom het nieuwe logo waarin de visie, deskundigheid, content en infrastructuur een plek hebben gekregen. We hopen dat we de komende jaren nog vele scholen mogen begeleiden in hun onderwijstransitie en zo mee mogen bouwen aan het toekomstperspectief van vele leerlingen.

Meer weten?

Gerelateerde posts

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential