Nieuwe workshops

Twee consultants gaan ons helpen nieuwe workshops te ontwikkelen

“De uitdaging is om relevante en praktische workshops te ontwikkelen die docenten in staat stellen om nieuwe elementen toe te voegen aan hun bestaande praktijk.”

De komende periode gaat DEAN haar bestaande trainingsaanbod uitbreiden met 10 nieuwe modules op het gebied van STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) onderwijs en 21st century skills. Met praktische en uitdagende workshops willen we docenten inspireren nieuwe elementen aan hun onderwijs toe te voegen. Dat kan het gebruik van digitale leermiddelen zijn of nieuwe didactische werkvormen die een beroep doen op vaardigheden van de studenten zoals communicatie, samenwerken of hun probleem oplossend vermogen.

In het kader van de samenwerking met De Staffing Groep kunnen we twee ervaren trainers met veel internationale ervaring naar Kenia uitzenden om daar drie weken met onze lokale partner Viafrica Kenya te werken aan de ontwikkeling van deze modules. Gedurende drie weken zullen ze bestaande trainingen en workshops evalueren en in samenspraak met onze trainers en een aantal docenten nieuwe trainingen ontwikkelen.

Want to know more?

Related posts

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential