Bezoek aan Kenia

Het eerste bezoek aan Kenia sinds de Covid crisis

“CLASSworks helpt ons enorm bij het verbeteren van het onderwijs”

Menno de Leeuw van Weenen (voorzitter DEAN) en Joost Dam (oprichter/directeur) hebben een bezoek gebracht aan het lokale kantoor van DEAN in Thika, Kenia. Tijdens dit bezoek is de strategie voor de uitbreiding van CLASSworks uitgebreid besproken met onze medewerkers en betrokken scholen. We hebben gesproken over een inhoudelijk uitbreiding op de reeds betrokken scholen en over opschaling naar meer scholen. Op basis van alle input gaan we de komende weken onze strategie aanscherpen zodat we in de komende drie jaar op 90 nieuwe scholen het onderwijs kunnen verbeteren middels het CLASSworks programma.

Het is erg inspirerend om de belangrijke bijdrage aan onderwijsverbetering die we met CLASSworks beogen, ook daadwerkelijk verwoord te zien door schoolhoofden, docenten en leerlingen. Tijdens de Covid lockdown hebben de tablets, digitale content en de nieuwe vaardigheden van de docenten ervoor gezorgd dat er toch nog enige mate van onderwijs mogelijk was.

Meer weten?

Gerelateerde posts

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential