Meer impact

Opschaling met 100 scholen in de komende 3 jaar

“Opschaling is nodig om ons bereik te vergroten en ook om de continuiteit te garanderen”

De komende drie jaar gaan we ons CLASSworks programma implementeren op minimaal 100 scholen. Hiermee verbeteren we voor 60.000 leerlingen het onderwijs en creëren een blijvende onderwijsverandering waar ook toekomstige leerlingen van profiteren.

Via het CLASSworks programma ondersteunen we scholen minimaal twee jaar. In deze periode zorgen we voor digitaal onderwijsmateriaal (zowel hardware als content) en we trainen en begeleiden docenten in het gebruik hiervan in de klas. Dat gaat veel verder dan een technische instructie. Samen met de docenten veranderen we ook de lesmethodiek. Onder andere door activerende lesvormen te introduceren waardoor leerlingen de lesstof beter begrijpen en 21e-eeuwse vaardigheden, zoals probleemoplossend vermogen, creativiteit en communicatie, ontwikkelen.

Na de eerste twee jaar kunnen de scholen besluiten om het CLASSworks programma te verlengen. We blijven ze dan verder trainen en coachen. Alle scholen blijven recht houden op updates van hun content. Op deze manier zorgen we voor continuiteit en blijven we actief betrokken bij de onderwijstransitie op de scholen.

Impact is niet de enige reden voor de opschaling. Door CLASSworks op meer scholen uit te rollen ontstaan er schaalvoordelen die ons beter in staat stellen om het programma duurzaam voort te zetten tegen minimale kosten. Hierdoor kunnen we het programma ook voor de meer rurale scholen bereikbaar te maken. Uiteindelijk vertaalt dit zich ook weer in impact!

We werken regelmatig samen met andere stichtingen, zoals Stichting Tanzania Support of FT Kilimanjaro, die een school in Kenia of Tanzania ondersteunen. Vertegenwoordig je een stichting die samenwerkt met een of meerdere scholen in Kenia of Tanzania? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken om digitaal onderwijs ook op deze scholen te introduceren.

Meer weten?

Gerelateerde posts

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential